Steeds meer aanvullende leningen voor energiebesparende maatregelen

Nieuws

29 maart 2018

Het draagvlak voor woningverduurzaming in Nederland is steeds groter. De NHG merkt de laatste maanden een sterke stijging in het percentage leningen waarbij sprake is van een aanvullende kosten voor energiebesparende maatregelen. Dit percentage lag begin 2017 op iets meer dan 1% en is ondertussen gestegen naar ruim 5%. De NHG maakt zich hard voor het stimuleren van woningverduurzaming en is daarom erg blij met deze forse groei.

In werkelijkheid is het percentage woningkopers dat zijn of haar huis gaat verduurzamen hoger dan uit de cijfers van de NHG lijkt. Voor leningen van minder dan 100% van de marktwaarde van de woning is de geldverstrekker namelijk niet verplicht om te specificeren dat er sprake is van kosten voor energiebesparende maatregelen. Daarnaast wordt er ook vaak spaargeld gebruikt voor het verduurzamen van hun woning. Desalniettemin geeft de door de NHG gesignaleerde stijging wel degelijk een positieve trend aan: steeds meer klanten van de NHG gaan over tot verduurzaming van hun woning.

 

Wat daarbij ongetwijfeld helpt, is dat steeds meer geldverstekkers meegaan in de ruimte die de wet biedt voor aanvullende leningen voor energiebesparende maatregelen. Ook wordt het voor klanten steeds eenvoudiger gemaakt om energiebesparende maatregelen aanvullend te financieren. Met het Energiebespaarbudget kunnen klanten hiervoor extra lenen, ook als ze nog niet precies weten op welke wijze ze hun huis willen gaan verduurzamen.

 

Omdat de NHG veelvuldig van hypotheekadviseurs de vraag kreeg welke geldverstrekkers wel of niet meegaan in de verruiming van de LTI- en LTV-norm en in het Energiebespaarbudget, heeft de NHG dit inzichtelijk gemaakt. Het onderstaande overzicht is hiervan het resultaat.