Starterslening blijft in gewijzigde vorm bestaan

Nieuws

31 augustus 2016

De Stichting Volkshuisvesting Nederland (SVn) heeft vandaag, 31 augustus, bekend gemaakt dat de Starterslening in een iets gewijzigde vorm doorgaat. Starters op de woningmarkt die na 1 oktober 2016 de lening aanvragen, ontvangen van SVn automatisch een offerte voor de gewijzigde Starterslening.

Fiscale uitzondering eindigt
Op 1 januari 2013 zijn de fiscale regels voor hypotheekrenteaftrek gewijzigd. Hypotheken die vanaf die datum zijn aangevraagd, moeten verplicht vanaf de eerste dag lineair of annuïtair worden afgelost om in aanmerking te komen voor hypotheekrenteaftrek. Voor de Starterslening is voor een periode van 3 jaar een uitzondering gemaakt. Deze uitzondering eindigt op 31 december 2016.

Combinatielening
De Starterslening blijft in de basis hetzelfde: aangeboden door gemeenten, provincies en woningcorporaties aan mensen die voor het eerst een eigen woning kopen, de eerste drie jaar maandlastenvrij, fiscaal aftrekbaar én geborgd door het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) met de NHG. Om dit mogelijk te maken heeft SVn de zogenoemde Combinatielening toegevoegd. Uit de Combinatielening wordt de verplichte aflossing van de Starterslening ‘betaald’. Zo blijft de Starterslening voldoen aan de verplichte aflossingseis.

Verantwoorde financiering met NHG
Het WEW vindt dat een eigen woning bereikbaar moet zijn voor zo veel mogelijk mensen. De starterslening draagt bij aan de doelstelling van het Waarborgfonds om voor starters mogelijkheden te creëren voor verantwoorde financiering van deze eigen woning. Voor starters en gemeenten is het een belangrijke zekerheid dat het WEW ook de gewijzigde Starterslening borgt. De Combinatielening valt overigens niet onder de borg van het WEW. In het geval van een verliesdeclaratie bij het WEW neemt SVn de resterende Combinatielening voor haar rekening.