SEH themabijeenkomsten 18-20-21 juni

Nieuws

4 juni 2018

In juni worden er een aantal themabijeenkomsten georganiseerd door SEH op verschillende locaties in het land. NHG is door SEH uitgenodigd om als spreker op te treden. Tijdens de bijeenkomsten brengen we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de doelgroep senioren. Een groep die onder meer moeite ondervindt bij verhuizen en in toenemende mate geconfronteerd wordt met het aflopen van zijn, grotendeels, aflosvrije hypotheek.

Een andere ontwikkeling, die wij met u bespreken, is de manier waarop momenteel het toetsinkomen wordt bepaald voor zowel mensen in loondienst als ook ondernemers. Na een succesvolle pilot rondom de ZZP (1 – 3 jaar) willen wij de inkomensverklaring voor andere ondernemers beschikbaar stellen. Daarnaast werken we aan het verbeteren van het proces rondom het bepalen van het toetsinkomen voor mensen in loondienst (inkomensverklaring loondienst).

 

Naast NHG zal ook Jan Martijn Hengeveld een presentatie verzorgen tijdens deze themabijeenkomsten. Hij gaat in op de problematiek waar senioren mee te kampen hebben en behandelt onder meer de vraag hoe groot het probleem van ‘de aflossingsvrije hypotheek’ bij ouderen nu werkelijk is. Daarna gaat hij in op wat u daar als Erkend Financieel Adviseur aan kunt doen: welke oplossingsrichtingen zijn er en zitten daar juridische of fiscale gevolgen aan waarmee u rekening moet houden? Tot slot staat hij kort stil bij de eigenschappen, voor- en nadelen van de nieuw geïntroduceerde Verzilverlening van SVn.

 

Heeft u interesse om deel te nemen aan de bijeenkomsten?  De bijeenkomsten worden op twaalf plaatsen in het land gegeven en duren inclusief pauze drie-en-een-half uur. Als u de volledige bijeenkomst bijwoont verkrijgt u daarvoor 3 PE-punten (B-punten). De kosten bedragen € 55. Overzicht data en locaties