Overlijdensrisicoverzekering niet langer verplicht voor bestaande NHG klanten

Nieuws

9 oktober 2019

Het loslaten van de ORV-verplichting geldt straks ook voor bestaande klanten met een NHG-hypotheek. NHG-bestuurder Carla Muters vertelt in een interview met NVHP dat zij niet denkt dat klanten hun ORV masaal zullen opzeggen.

Muters: “We verwachten niet dat er massaal opgezegd gaat worden. Een overlijdensrisicoverzekering heeft in veel gevallen namelijk zeker een meerwaarde. Adviseur en klant kunnen samen de individuele situatie bekijken en beoordelen of dat het geval is.”

Over de overweging om de verplichting van een ORV ook bij bestaande klanten, van vóór 2018, te schrappen, zegt Muters: "NHG zet zich in om verantwoorde woonfinanciering voor meer mensen toegankelijk te maken. We merkten dat kwetsbare groepen zoals chronisch zieken en ex-patiënten moeite hadden om een ORV af te sluiten en daardoor uitgesloten werden van NHG. Door de ORV niet langer te verplichten namen we een drempel weg, waardoor deze groepen eenvoudiger toegang krijgen tot het vangnet dat NHG biedt. Wij vertrouwen erop dat de adviseur samen met de consument inzichtelijk maakt of een ORV al dan niet wenselijk is. En we denken dat we er goed aan doen om de verplichting ook voor bestaande klanten los te laten, die betalen soms nog hoge premies.

"In de communicatie over onze nieuwe Voorwaarden& Normen melden we zowel richting consumenten als adviseurs dat de verpanding niet meer verplicht is en dat het beëindigen van de ORV bij de klantsituatie moet passen. Daarnaast hebben wij met het Verbond van Verzekeraars overlegd om goede communicatie op te stellen wanneer polissen afgepand gaan worden zodat klanten weten wat verstandig is en hopelijk contact opnemen met een adviseur om te bespreken wat passend is bij hun eigen situatie.”

Bekijk hier het volledige interview.