Nu beschikbaar: vernieuwde model-werkgeversverklaring

Nieuws

13 juli 2016

Samen met geldverstrekkers en tussenpersonen werkt het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW), de organisatie achter de NHG, aan het stroomlijnen van het hypotheken acceptatieproces. Een concreet voorbeeld is de vernieuwde model-werkgeversverklaring.

 

De werkgeversverklaring is een belangrijk document bij de hypotheekacceptatie. Bij de aanvraag van een hypotheek met NHG moet dit document zijn opgemaakt conform de model-werkgeversverklaring.

 

interactieve PDF en géén firmastempel meer nodig

 

De verbeteringen op de werkgeversverklaring zijn gericht op modernisering van het instrument en het verkorten van de doorlooptijd, waardoor consumenten sneller zekerheid krijgen over hun hypotheek. Het nieuwe model is een interactieve PDF, die door de werkgever digitaal ingevuld kan worden. 

  • Het document bevat verplichte velden en toelichtingen om een complete en juiste invulling te ondersteunen.
  • Nadat de werkgever het document volledig ingevuld heeft, moet de werkgever op het document een handtekening plaatsen. Voor wat betreft de ondertekening, willen we benadrukken dat het WEW géén eisen stelt aan de kleur inkt en/of handschriften.
  • Op deze nieuwe model-werkgeversverklaring hoeft geen firmastempel geplaatst te worden. 

 

Slim hulpmiddel voor geldverstrekkers en tussenpersonen

De NHG model-werkgeversverklaring is kaderstellend voor geldverstrekkers en tussenpersonen op inhoud en vorm. Daarmee is bepaald welke informatie het WEW vereist voor de acceptatie en in welke vorm die informatie gepresenteerd wordt. Geldverstrekker en tussenpersoon kunnen ervoor kiezen om de NHG variant te gebruiken of om bijvoorbeeld zelf een eigen (digitale) versie in te zetten.