Nieuwe kostengrens NHG

Nieuws

21 september 2018

Vanmorgen heeft het Kadaster de gemiddelde koopsom in de maand augustus gepubliceerd: € 294.203,-. Het gemiddelde van de koopsommen van de maanden juni, juli en augustus is daarmee uitgekomen op € 291.444,-.
 
Op basis daarvan heeft NHG de kostengrens voor woningen zonder energiebesparende voorzieningen het jaar 2019 vastgesteld op € 290.000,-. Voor woningen met energiebesparende voorzieningen is de kostengrens 6% hoger, namelijk € 307.400,-.
 
De kostengrens zal binnenkort, als onderdeel van de V&N 2019, ter goedkeuring worden voorgelegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.