Nieuwe blik op bepaling toetsinkomen

Nieuws

12 juni 2018

Naast de waarde van het onderpand en de kredietwaardigheid van de klant is de hoogte van het toetsinkomen de derde pijler onder de verstrekking van een hypotheek. NHG bekijkt momenteel samen met partners of het mogelijk is om een aantal verbeteringen door te voeren bij de bepaling van het toetsinkomen van personen in loondienst en ondernemers. 

 

Huidige situatie: klanten in loondienst
Op dit moment wordt het toetsinkomen van een klant in loondienst vastgesteld op basis van een werkgeversverklaring. Op deze werkgeversverklaring geeft de werkgever aan wat het inkomen is van de betreffende werknemer. Daarvoor moet de werkgever alleen de loonbestanddelen die als bestendig beschouwd worden meenemen. Hierbij worden nog wel eens fouten gemaakt waardoor een werkgeversverklaring vaak meerdere keren via de klant heen en weer gaat tussen adviseur en werkgever en de definitieve uitkomst niet altijd correct is.

 

Toetsing op basis SV-loon  
Om dit arbeidsintensieve en foutgevoelige proces te vermijden, heeft er de afgelopen 3 jaar een pilot gedraaid vanuit het project Handig!. Hierbij hebben partijen als de Hypotheker, Rabobank, ABN AMRO, ING en NHG geëxperimenteerd met het bepalen van het toetsinkomen op basis van het SV-loon volgens het UWV Verzekeringsbericht. In deze Handig! pilot zijn de rekenregels geoptimaliseerd en is vastgesteld dat deze werkwijze betrouwbaarder en sneller is. NHG is nu druk om de nieuwe werkwijze formeel goedgekeurd te krijgen en tot standaard te verheffen.

 

Huidige situatie: ondernemers
Ook voor ondernemers wil NHG het toetsinkomen graag op een andere wijze vaststellen. Op dit moment wordt voor ondernemers het toetsinkomen bepaald op basis van 3 jaar IB aangifte. Deze methode heeft een aantal nadelen. Een nadeel is dat de methode enigszins ongenuanceerd is: de hoogte van de inkomstenbelasting zegt vrij weinig over de financiële staat van een onderneming. Daarnaast kun je deze methode alleen toepassen op ondernemers die al langer dan 3 jaar actief zijn.Gestandaardiseerd toetsingskader
Om dit probleem op te lossen is NHG 1,5 jaar geleden met een aantal partijen gestart met de inzet van een Inkomensverklaring als toetsinstrument voor zzp’ers die 1 tot 3 jaar actief waren. De inkomensverklaring wordt opgesteld door een drietal geselecteerde rekenexperts die op basis van een gestandaardiseerd toetskader het toetsinkomen voor deze doelgroep bepalen. NHG is voornemens om dit uit te breiden naar andere ondernemingsvormen. Hiervoor zijn toetskaders ontwikkeld voor verschillende ondernemers: zowel IB-ondernemers (ZZP, eenmanszaak, Vof, maatschap) als niet-IB ondernemers (BV, NV). De toetskaders zijn van toepassing op ondernemers die meer dan 1 jaar actief zijn. NHG werkt er momenteel aan om deze werkwijze formeel goedgekeurd te krijgen en tot standaard te verheffen.