Nieuw op Mijn NHG: de Beheertoets

Nieuws

22 mei 2017

Mijn NHG, de nieuwe omgeving voor professionals, is op 22 mei uitgebreid met de Beheertoets. Deze Toets vervangt de Inkomens- & Vermogenstoets (IV-Toets). 

Eén portal voor alle NHG-zaken

Mijn NHG is één portal, waarop professionals inloggen om verschillende acties in het acceptatie-, beheer- én verliesdeclaratieproces van NHG uit te voeren. De omgeving is nog in ontwikkeling en wordt stapsgewijs opgeleverd:

  • December 2016: de nieuwe NHG Toets voor de acceptatie is beschikbaar gesteld en geldverstrekkers kunnen garanties aanmelden via de portal.
  • 22 mei 2017: de Beheertoets is toegevoegd en geldverstrekkers kunnen de uitkomsten via de portal voorleggen aan het WEW.
  • Het najaar van 2017: geldverstrekkers kunnen ook verliesdeclaraties aanmaken en indienen via de portal.

Account voor Mijn NHG

Heeft u nog geen account voor Mijn NHG?  Vraag dan nu een account aan via het aanvraagformulier.

  • Accounts voor Mijn NHG zijn beschikbaar voor hypotheekadviseurs en medewerkers van geldverstrekkers.
  • Met een Mijn NHG account heeft u toegang tot de NHG Toets én Beheertoets.
  • De functionaliteiten om garanties aan te melden of beheertoetsen voor te leggen, zijn uitsluitend bedoeld voor medewerkers van geldverstrekkers.

Gebruik vanaf 22 mei de Beheertoets

De Beheertoets vervangt de huidige IV-Toets en de WLF-toets. Oude toetsen blijven nog wel inzichtelijk via https://onlinetoets.nhg.nl/NHG/. Gebruikers van de IV-Toets zijn hierover per e-mail geinformeerd. Zij zijn gevraagd een account aan te vragen voor Mijn NHG.

Wat is de Beheertoets?

De Beheertoets werkt hetzelfde als voorheen de Inkomens- en Vermogenstoets:

  • Na een relatiebeëindiging geeft de Beheertoets antwoord op de vraag: Is de lening na ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid nog betaalbaar voor één van beide geldnemers?
  • Op basis van de uitkomst van de Toets wordt bepaald of er een financiële noodzaak is voor de verkoop van de woning en hoe de lening geherstructureerd kan worden.
  • De Beheercriteria vormen de basis voor de Beheertoets.
  • De maximale maandlast voor de geldnemer wordt bepaald op basis van de Nibud-normen voor verantwoord lenen. Hierin wordt onder meer rekening gehouden met: het inkomen, het vermogen, financiële verplichtingen en rente.