NHG verlegt beleggingsstrategie van advies naar duurzaam beheer

Nieuws

31 mei 2018

NHG besteedt per 1 juni zijn vermogensbeheeractiviteiten uit aan a.s.r. vermogensbeheer en Robeco. Hiermee verlegt NHG de beleggingsstrategie van een adviesrelatie naar een beheerrelatie met institutionele vermogensbeheerders. KAS BANK is geselecteerd als effectenbewaarbank en administratiebedrijf.

NHG belegt alleen in obligaties van eersteklas debiteuren. Beide vermogensbeheerders beheren straks gezamenlijk een belegd vermogen van circa 1 miljard euro. Het beleggingsbeleid blijft gericht op behoud van solvabiliteit en excellent risicomanagement. Als nieuwe eis wordt duurzaamheid door middel van controle op ESG-criteria toegevoegd. Dit zijn richtlijnen op het gebied van Environment (milieu), Social (maatschappelijk) en Governance (goed bestuur). De vermogensbeheerders wegen de ESG-criteria constant mee in het beheer van de beleggingsportefeuilles van NHG. 

 

Met de uitbesteding van vermogensbeheer naar deze twee institutionele specialisten krijgt onze portefeuille optimale aandacht”, verklaart Arjen Gielen, Algemeen Directeur van NHG de keuze voor de nieuwe leveranciers. “Zo spelen we het beste in op toekomstige rentescenario’s en ontwikkelingen op de huizenmarkt waardoor we ons fonds solvabel houden, goed voor een betaalbare premie voor de klant en het borgen van een buffer in slechte tijden.”

 

Oog voor toekomstige verplichtingen
a.s.r. vermogensbeheer heeft als dochter van een verzekeraar van nature veel aandacht voor toekomstige verplichtingen in haar beleggingsbeleid. Dit was doorslaggevend voor de keuze voor a.s.r. vermogensbeheer, aangezien ook bij NHG de beleggingen als doel hebben om te kunnen voldoen aan toekomstige schade-uitkeringen. “Onze lange termijn horizon en duurzaam beleggen gaan hand in hand”, aldus Jack Julicher, directievoorzitter van a.s.r. vermogensbeheer. “We nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid door te beleggen aan de hand van strikte ethische en duurzaamheidscriteria in ons beleggingsbeleid. Door onze ervaring met integraal balansbeheer kunnen we NHG goed bedienen. We zijn trots en blij dat NHG ons dit vertrouwen gunt.”

 

Kredietanalyse
Robeco staat bekend om uitmuntend beheer en analyses van obligatieportefeuilles, waaronder buy & maintain strategieën. Dit aspect is bepalend geweest voor de keuze voor Robeco. Victor Verberk, co-hoofd credit team en lid van de executive committee van Robeco: “Robeco is een toonaangevende speler op het gebied van vastrentende markten met een stabiel en ervaren team van meer dan 40 beleggingsprofessionals en een beheerd vermogen in vastrentende markten van meer dan EUR 40 miljard, waaronder circa EUR 8 miljard in buy & maintain strategieën. Duurzaam beleggen is bovendien iets waarvan wij al in de jaren ’90 potentieel zagen. Wij zijn zeer verheugd om deze twee kerncompetenties van Robeco te combineren en kijken uit naar een goede samenwerking.”Ook Sikko van Katwijk, voorzitter van de Raad van Bestuur KAS BANK, is verheugd over de samenwerking: "KAS BANK staat al meer dan 200 jaar voor stabiele effectenbewaarneming. Met de geconsolideerde beleggingsrapportages geven wij NHG een onafhankelijke portefeuillecontrole en versterken wij de governance.”

 

Over NHG
In 1993 werd het Waarborgfonds Eigen Woningen opgericht door het voormalig ministerie van VROM en de VNG om zoveel mogelijk mensen toegang te bieden tot verantwoorde financiering voor aanschaf, verbetering en behoud van de eigen woning. Door maatwerk en slimme oplossingen biedt NHG al 25 jaar verantwoorde oplossingen op de hypotheekmarkt. Daardoor zijn, sinds de oprichting al ruim 1,5 miljoen huishoudens aan een passende hypotheek geholpen, kunnen vele mensen met betalingsproblemen in hun woning blijven wonen en zijn ruim 26.000 verliezen opgevangen. NHG kijkt continu naar knelpunten in de woningmarkt en zoekt vervolgens nieuwe oplossingen om een gezonde woningmarkt te realiseren. Van het verduurzamen van woningen en het verruimen van verhuismogelijkheden van senioren tot het creëren van financieringsoplossingen in een steeds flexibelere arbeidsmarkt.