NHG streeft naar stabiele premie: ‘Premie zo laag als kan, zo hoog als moet’

Nieuws

1 september 2018

De besluitvorming over de premiehoogte van NHG is in de maak. Daarin zoekt NHG, samen met het ministerie, naar de perfecte balans. Zo laag als kan, maar zo hoog als moet. Onze directeur Arjen Gielen lichtte dit zaterdag toe in De Telegraaf.​

Op dit moment is de premie 1 procent van het hypotheekbedrag. Deze premie is vastgelegd in de Voorwaarden & Normen, die jaarlijks per 1 januari worden aangepast naar aanleiding van feedback van klanten, actuele marktontwikkelingen en wijzigingen in wet- en regelgeving. Een belangrijk onderdeel daarvan vormt de vaststelling van zowel de hoogte van de kostengrens als van de premie. De kostengrens wordt jaarlijks herijkt met behulp van een in het jaar 2016 met het ministerie afgesproken formule.

 

Hoogte premie
De hoogte van de premie wordt gebaseerd op de uitkomsten van een onderzoek dat NHG jaarlijks laat verrichten door een onafhankelijke actuaris. In dit onderzoek wordt berekend wat de premie volgend jaar zou moeten zijn om de toekomstige verliesdeclaraties van NHG garanties met een voldoende hoge mate van zekerheid uit te kunnen betalen. Minister Ollongren heeft aangegeven de Tweede Kamer bij de behandeling van de Begroting 2019 in september te informeren over de hoogte van de NHG premie voor 2019.

 

Arjen Gielen, directeur NHG: “Er wordt regelmatig geroepen dat de premie omlaag moet. Voor ons is het prioriteit dat de premie stabiel is, zodat we niet gaan jojoën en de consument en geldverstrekker weten waar ze aan toe zijn. Het verlagen van de premie is een optie, maar alleen als dit op verantwoordelijke wijze mogelijk is. Enerzijds vinden we de toegankelijkheid van NHG belangrijk en hebben we geen winstoogmerk. Anderzijds moet de premie hoog genoeg zijn om het fonds nu en in de toekomst financieel gezond te houden. Daarin zoeken we, samen met het ministerie, naar de perfecte balans. Zo laag als kan, maar zo hoog als moet.”

 

Premie meefinancieren
De toegankelijkheid van NHG en de woningmarkt kan ook bevorderd worden door de mogelijkheid te bieden om de premie mee te financieren met de hypotheek. We merken namelijk dat starters vaak financieren tegen de maximale LTV (hypotheek in relatie tot waarde huis), waardoor de bijkomende kosten uit hun eigen portemonnee moeten komen. Steeds meer starters sluiten daarom geen hypotheek met NHG af en dat is een risico. Als zij de premie mee kunnen financieren, dan verlagen we de drempel om op verantwoorde wijze een woning te financieren. Ook naar deze mogelijkheid wordt momenteel onderzoek verricht. De Tweede Kamer zal in september worden geïnformeerd of de NHG-premie - net als in het verleden -meegefinancierd kan worden.

 

Vangnet en rentekorting
Voor een hypotheek met NHG betaalt de koper eenmalig een bedrag, de zogenaamde ‘borgtochtprovisie’. In 2018 is dit, net als in 2017, 1 procent van het totale hypotheekbedrag. Dat betekent dat de klant voor een hypothecaire lening van € 200.000,- met NHG € 2.000,- betaalt. Deze kosten betaalt de consument via de geldverstrekker aan NHG zodra de hypotheek wordt afgesloten. Voor dit bedrag kan de woningeigenaar op een vangnet rekenen als hij door onvoorziene omstandigheden de maandlasten niet meer kan betalen en/of een restschuld heeft bij een gedwongen verkoop van de woning. Daarnaast levert een hypotheek met NHG vaak een aantrekkelijke rentekorting op.