'NHG-premie': de meest gestelde vragen en antwoorden op een rij

Nieuws

9 oktober 2019

Per wanneer gaat de nieuwe NHG borgtochtprovisie in?Het nieuwe percentage NHG borgtochtprovisie gaat in per 1 januari 2020 en geldt wanneer de bindende offerte van de geldverstrekker uitgebracht is op of na 1 januari 2020.

Hoe heeft NHG het nieuwe percentage voor de borgtochtprovisie 2020 bepaald?
Ieder jaar komen we in overleg met de minister van BZK tot een zorgvuldig en afgewogen provisiebesluit, waarbij we streven naar een zo stabiel mogelijke provisie. Zo laag als het kan, omdat we de toegankelijkheid van NHG van groot belang vinden. Zo hoog als nodig is, om het fonds nu en in de toekomst financieel gezond te houden.

Waarom verlaagt NHG de borgtochtprovisie?
NHG zet in op een borgtochtprovisie die onafhankelijker is van schommelingen op de woningmarkt. Daarbij wordt het volgende uitgangspunt gehanteerd: ‘een provisie zo hoog als het moet, maar zo laag als het kan’. Dit betekent dat de hoogte ervan in economisch gunstige en ongunstige tijden zo min mogelijk varieert. Dit is van belang om te voorkomen dat we ‘pro-cyclisch’ moeten ingrijpen (forse provisieverhoging in ongunstige tijden remt onnodig af, terwijl forse provisieverlaging in gunstige tijden de woningwaarden verder opjaagt).

Op welk moment moet ik de NHG borgtochtprovisie betalen?
De geldverstrekker houdt het bedrag voor de borgtochtprovisie in bij het passeren bij de notaris of bij het vrijkomen van de gelden (bij een onderhandse verhoging onder NHG). De borgtochtprovisie wordt vervolgens via de bank aan NHG overgedragen.

Welke datum is bepalend voor de vereiste borgtochtprovisie?
De datum van het uitbrengen van het bindende aanbod door de geldverstrekker is bepalend voor het percentage van de NHG borgtochtprovisie.

Over welk bedrag wordt de NHG borgtochtprovisie berekend?
De NHG borgtochtprovisie wordt berekend over de verstrekte hoofdsom.

Kan de NHG borgtochtprovisie meegefinancierd worden?
De NHG Borgtochtprovisie kan als onderdeel van de lening meegefinancierd worden, mits de marktwaarde van de woning voldoende is.

Mijn nieuwe woning wordt in 2020 geleverd. Betaal ik dan de borgtochtprovisie zoals die geldt in 2020?
Het nieuwe percentage NHG borgtochtprovisie gaat in per 1 januari 2020 en geldt wanneer de bindende offerte van de geldverstrekker uitgebracht is op of na 1 januari 2020. Is de bindende offerte in 2019 uitgebracht, dan betaal je borgtochtprovisie conform 2019 (0,9%).

Kan ik nu al een woning kopen en gebruik maken van de lagere borgtochtprovisie?
Het nieuwe percentage NHG borgtochtprovisie gaat in per 1 januari 2020 en geldt wanneer de bindende offerte van de geldverstrekker uitgebracht is op of na 1 januari 2020. Je kunt met je adviseur bespreken of financieren in 2020 in jouw geval een mogelijke optie is.

Ik koop een andere woning. En ik heb nu al een woning met Nationale Hypotheek Garantie. Kan ik NHG meeverhuizen?
Een borgstelling van NHG is onlosmakelijk verbonden aan het onderpand. Je kunt deze niet meeverhuizen. Wel kun je mogelijk op het nieuwe onderpand een nieuwe borgstelling verkrijgen. Overleg met je adviseur wat de mogelijkheden en voorwaarden zijn.