NHG Innoveert – Digitalisering klantreis Beheer

Nieuws

12 augustus 2019

Een belangrijk onderdeel van de NHG borgstelling is de mogelijkheid tot kwijtschelding van de restschuld als de woning met verlies verkocht moet worden door een verandering in persoonlijke omstandigheden, zoals het beëindigen van een relatie of het overlijden van de partner.

In zo’n vervelende situatie wil je als consumenten in ieder geval zo vroeg mogelijk weten wat jouw handelingsperspectief is en of je aan de voorwaarden voldoet om voor kwijtschelding in aanmerking te komen. In de praktijk blijkt overigens gelukkig dat er vaak meer mogelijk is dan wellicht op voorhand wordt aangenomen.

Om de consument zo snel als mogelijk uitsluitsel te kunnen geven gaat NHG de komende maanden in co-creatie met geldverstrekkers werken aan datagedreven procesverbeteringen. Zodat, zodra de consument  aan zijn adviseur of geldverstrekker aangeeft dat zich (binnenkort) een event voordoet, iedereen direct weet wat er van elkaar verwacht wordt en de consument snel weet of woningbehoud of kwijtschelding mogelijk is.

De focus ligt in eerste instantie op het event ‘relatiebeëindiging’. Als woningbehoud met behoud van de NHG borgstelling gewenst is voor een van beide partners zal door data-uitwisseling tussen de geldverstrekker en NHG direct een klantdossier worden bijgewerkt. Zo kan per eventstap snel uitsluitsel worden gegeven. Samengevat doen we deze data-uitwisseling op twee niveaus:

  • Risicodata: om woningbehoud te beoordelen vindt er een herbeoordeling plaats van het kredietrisico op de categorieën ‘financieel huishouden’, ‘onderpand’ en ‘hypotheek’. Kan de achterblijvende partner de NHG lening in de nieuwe situatie betalen? Bij een positieve uitkomst is woningbehoud mogelijk en kan aan de vertrekkende partner ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid worden verleend.

  • Checklistdata: de meer kwalitatieve criteria zijn vertaald in enkele relevante stappen Denk hierbij o.a. aan criteria met betrekking tot volledige medewerking: stel dat woningbehoud niet mogelijk is en de consumenten in aanmerking willen komen voor kwijtschelding van het verlies bij verkoop woning, dan zijn ook de beoordelingscriteria van belang die gaan over volledige medewerking: meewerken aan een zo hoog mogelijke woningopbrengst en een zo goed mogelijke terugbetaling van de lening.

In het vierde kwartaal van dit jaar verwachten we met minimaal één geldverstrekker deze procesverbetering middels een pilot te testen, waarna snel andere geldverstrekkers kunnen aanhaken.

Jelmar Meerstra, Manager Operations bij NHG: 'NHG wil zich blijven ontwikkelen als datavaardige organisatie; met deze concrete stap brengen we dat direct in de praktijk en werken we gelijk aan belangrijke thema’s zoals woningbehoud en snel uitsluitsel geven over de mogelijkheden van kwijtschelding. We zijn er trots op dat we dit samen met geldverstrekkers doen. Zowel de klantwaarde als de efficiency bij de geldverstrekkers en NHG stijgt direct’.

Wil je op de hoogte blijven? Via de pagina ‘NHG Innoveert’ kun je dit project en andere initiatieven volgen, in alle stadia van ontwikkeling.