NHG biedt oplossing voor ouderen die vastzitten in hun koopwoning

Nieuws

17 april 2018

Vandaag introduceert Nationale Hypotheek Garantie (NHG) ruimere acceptatiecriteria voor ouderen met een verhuiswens. Het wordt straks mogelijk voor geldverstrekkers om hypotheekaanvragen van consumenten die al AOW ontvangen of over maximaal 10 jaar de AOW-leeftijd bereiken te toetsen op basis van de werkelijke lasten, in plaats van de gangbare financieringsnormen. Door deze nieuwe manier van toetsen en de garantiestelling van NHG wordt de leencapaciteit van deze groep op een verantwoorde manier verhoogd, waardoor zij alsnog naar een nieuwe woning kunnen doorstromen.

De wijzigingen, waarmee minister Ollongren van Binnenlands Zaken en Koninkrijksrelaties, heeft ingestemd, zijn het resultaat van overleg binnen het Platform Hypotheken. Daarin werken Rijk en hypotheekverstrekkers aan het wegnemen van belemmeringen bij het leveren van maatwerkhypotheken.

 

NHG komt met dit initiatief omdat veel consumenten binnen deze leeftijdscategorie met een verhuiswens moeite hebben met het verkrijgen van een nieuwe hypotheek. “We zien geregeld dat ouderen willen verhuizen, maar door aangescherpte financieringsnormen geen nieuwe hypotheek krijgen. Opmerkelijk als je je realiseert dat in veel gevallen de nieuwe hypotheeklasten lager uitvallen dan de hypotheeklasten van hun bestaande woonsituatie. Dat heeft te maken met de vastgelegde methode waarop geldverstrekkers de maximale hypotheek berekenen”, verklaart Arjen Gielen, algemeen directeur van NHG. “Door het introduceren van deze nieuwe toetsingsvorm, helpen we senioren hun verhuiswens te realiseren en bevorderen we de doorstroming op de huizenmarkt.”

 

Maatwerk voor doelgroepen in de knel
Met de introductie van de nieuwe toetsingsmethodiek maakt NHG het voor geldverstrekkers makkelijker om maatwerk te leveren, dit levert de volgende voordelen op:

 

- Ouderen kunnen op een verantwoorde manier meer lenen om hun verhuiswens te realiseren
- Ouderen krijgen makkelijker toegang tot een levensloopbestendige woning
- De doorstroming op de woningmarkt wordt bevorderd
- Ouderen krijgen eerder zekerheid of hun verhuiswens realiseerbaar is

 

De nieuwe verhuispropositie voor ouderen komt voort uit het beleid van NHG dat zich steeds nadrukkelijker richt op groepen die moeilijk aan bod komen op de koopwoningmarkt.

 

Doorstroming
Minister Ollongren is verheugd met het resultaat. “Veel senioren profiteren van deze maatregel, bovendien bevordert het de doorstroming en heeft zo een positief effect op de gehele woningmarkt. Het is ook positief dat NHG samen met het Rijk en de markt oplossingen ontwikkelt voor knelpunten op de koopwoningmarkt."