NHG beheertoets ook voor niet-NHG leningen te gebruiken

Nieuws

23 april 2020

Sinds 21 april jl. kan de NHG beheertoets ook gebruikt worden voor niet-NHG leningen. Dit was een veelgehoorde wens vanuit servicers, intermediairs en geldverstrekkers.

De NHG beheertoets geldt in de markt als standaard vanwege haar betrouwbare berekeningen.

Wat is de Beheertoets?

  • De beheertoets geeft antwoord op de vraag of na een ingrijpend ‘life event’ de lening nog betaalbaar is voor de geldnemer. Denk daarbij aan werkloosheid, onvrijwillige inkomensdaling, arbeidsongeschiktheid en echtscheiding.
  • Op basis van de uitkomst van de Beheertoets wordt bepaald of er een financiële noodzaak is voor de verkoop van de woning en hoe de lening geherstructureerd kan worden.
  • De Beheercriteria vormen de basis voor de Beheertoets.
  • De maximale maandlast voor de geldnemer wordt bepaald op basis van de Nibud-normen voor verantwoord lenen. Hierin wordt onder meer rekening gehouden met: het inkomen, het vermogen, financiële verplichtingen en rente.

Eén portal voor alle NHG-zaken

De beheertoets is te vinden op Mijn NHG. Dit is een portal, waarop professionals inloggen om verschillende acties in het acceptatie-, beheer- én verliesdeclaratieproces van NHG uit te voeren. De omgeving is continu in ontwikkeling en wordt stapsgewijs verbeterd o.b.v. vragen vanuit de markt en doorontwikkeling vanuit NHG.

Account voor Mijn NHG

Heeft u nog geen account voor Mijn NHG?  Vraag dan nu een account aan via het aanvraagformulier.
Accounts voor Mijn NHG zijn beschikbaar voor hypotheekadviseurs en medewerkers van geldverstrekkers. Mijn NHG geeft toegang tot de NHG Toets én Beheertoets.