Monitoring rekenexperts Inkomensverklaring Ondernemer

Nieuws

29 april 2020

Met de Inkomensverklaring Ondernemer geeft NHG alle ondernemers die langer dan 12 maanden actief zijn toegang tot een hypotheek met NHG. Het ondernemersinkomen voor een Inkomensverklaring wordt vastgesteld door een onafhankelijke Rekenexpert. NHG heeft in 2019 vier rekenexperts geaccrediteerd om de Inkomensverklaring Ondernemer op te stellen. Het gaat om Zakelijk Inkomen, Overviewz, Pentrax en Raadhuys.

Om continu de kwaliteit te kunnen blijven borgen heeft NHG onderzoek gedaan naar het werk van de rekenexperts. Dit onderzoek is uitgevoerd door een onafhankelijk accountantsbureau. Zij hebben gekeken of de rekenexperts zich bij het opstellen van de inkomensverklaringen houden aan het Toetskader Inkomensverklaring Ondernemer. Het onderzoek heeft plaatsgevonden in februari en maart 2020 voor afgegeven inkomensverklaringen over de periode 1 februari 2019 tot en met 31 december 2019. 

Per rekenexpert is een mix van twintig geselecteerde dossiers van verstrekte inkomensverklaringen voor NHG bekeken. De selectie van de tachtig te onderzoeken dossiers van verstrekte inkomensverklaringen is willekeurig, maar zodanig dat zoveel mogelijk ondernemingsvormen aan bod komen. Verder is deze evenwichtig verdeeld over de periode.

Het onderzoek


Er is op verschillende punten onderzocht of de rekenexperts voldoende kwaliteit leveren om Inkomensverklaringen af te kunnen geven. De belangrijkste zaken die zijn vastgesteld staan hieronder:

  1. Bij het onderzoeken of de rekenexperts zich aan het geldend toetskader hebben gehouden is een aantal bevindingen naar voren gekomen die in 2 categoriën vallen.
  • De rekenexpert is bewust afgeweken van het toetskader en de reden is ook aan de accountant gegeven. Naar onze mening hebben de rekenmeesters hierbij prudent afgeweken.
  • Het kader op basis waarvan het accountantskantoor de werkzaamheden heeft getoetst was niet helemaal volledig beschreven door NHG. Daarover is overleg geweest met de accountant en de rekenexpert. Naar onze mening zijn ondanks deze bevindingen de toetskader in 2019 correct toegepast.

Op basis van de bevindingen is onze conclusie dat er geen te hoog toetsinkomen is vastgesteld en dat de rekenexperts zich houden aan het kader dat door NHG is vastgesteld.

  1. Het 4-ogen ogenprincipe is in de vorm van een 2e fiat in het dossier of per email vastgelegd.
  2. De rekenexperts handelen bij een complete aanvraag een inkomensverklaring binnen 5 werkdagen af.
  3. De rekenexperts hanteren de door NHG vooraf gestelde maximum tarieven.
  4. De rekenexperts hebben de minimaal benodigde stukken aangeleverd.

Conclusie


NHG concludeert dat de kwaliteit van de Inkomensverklaring Ondernemer gewaarborgd is voor alle vier de rekenexperts. Zij kunnen hun werk in 2020 voortzetten en ondernemers helpen aan een inkomensverklaring voor toegang tot een hypotheek met NHG.