MCD en NHG: uitgangspunten

Nieuws

19 april 2016

Deze zomer treden de wetswijzigingen als gevolg van de Europese richtlijn Mortgage Credit Directive in werking. Wanneer deze wet in werking treedt, heeft dit gevolgen voor het sluiten van een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

Een belangrijk effect van deze wet betreft de offertedatum. De wet bepaalt namelijk dat een offerte onder voorbehouden niet meer mag worden uitgebracht; een offerte moet bindend zijn. Dat heeft onder meer gevolgen voor het toetsmoment voor de verstrekking van NHG, de Voorwaarden & Normen die van toepassing zijn en de geldigheid van stukken die voor de toetsing nodig zijn.

 

Uitgangspunten WEW

Het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) heeft, na overleg met de markt en het rijk, vastgesteld welke uitgangspunten het WEW hanteert bij inwerkingtreding van de wet:

 

Bindend aanbod als toetsmoment
Uit de MCD volgt dat op het moment van het uitbrengen van een Bindend aanbod de kredietwaardigheid van de consument moet zijn getoetst. Het WEW sluit daarbij aan door ook voor de toetsing van de consument aan de van toepassing zijnde V&N, het uitbrengen van een Bindend aanbod als toetsmoment te hanteren. Dus op het moment van het uitbrengen van een Bindend aanbod moet worden getoetst aan de Voorwaarden & Normen.

 

Aanvraagmoment is uitgangspunt voor Voorwaarden & Normen
Het WEW wil de consument in een zo vroeg mogelijk stadium zekerheid bieden over de Voorwaarden & Normen die van toepassing zijn. Daarom zal het WEW met inwerkingtreding van de wet het aanvraagmoment hanteren voor het bepalen van de van toepassing zijnde Voorwaarden & Normen.

 

Geldigheid van stukken
Voor de geldigheid van stukken, die het WEW in haar Voorwaarden & Normen heeft opgenomen, wordt het Bindend aanbod leidend. Oftewel, op het moment van het uitbrengen van een Bindend aanbod mogen de werkgeversverklaring en salarisstrook niet ouder zijn dan 3 maanden, het taxatierapport niet ouder dan 6 maanden en het bouwkundig rapport niet ouder dan 12 maanden. Naar mening van het WEW sluit dit uitgangspunt aan bij een veilige en verantwoorde financiering van de consument.

 

Maximale periode tussen aanvraagmoment en passeren van 12 maanden
De maximale periode tussen het aanvraagmoment en passeren is 12 maanden, zodat leningen niet worden verstrekt op grond van verouderde Voorwaarden & Normen.

 

Overgangstermijn Geldigheid van stukken

Het WEW heeft besloten tot een overgangstermijn voor de geldigheid van stukken. Tot 1 januari 2017 geldt het aanvraagmoment in plaats van het Bindend aanbod voor de geldigheid van stukken. Dit betekent dat tot 1 januari 2017 op het aanvraagmoment de werkgeversverklaring en salarisstrook niet ouder mogen zijn dan 3 maanden, het taxatierapport niet ouder dan 6 maanden en het bouwkundig rapport niet ouder dan 12 maanden.

 

Consequenties geldverstrekkers

Het is de bedoeling dat wanneer de wet in werking treedt, de consument daar niets van merkt. Veel geldverstrekkers hebben hun processen daarom al aangepast. Zij kunnen de door het WEW vastgestelde uitgangpunten dus nu al toepassen.