Kwartaalcijfers - NHG biedt meer consumenten toegang tot verantwoorde woonfinanciering

Nieuws

27 mei 2019

Vandaag publiceert NHG haar cijfers van het eerste kwartaal van 2019. In het kwartaalbericht is te lezen dat het aantal huishoudens dat in dit eerste kwartaal van dit jaar een hypotheek met NHG heeft afgesloten voor de financiering van de aankoop van een woning, ten opzichte van het eerste kwartaal van 2018 is afgenomen met ruim 12%. Deze daling is iets groter dan de daling van 9% van het aantal door consumenten aangekochte bestaande woningen dat het Kadaster publiceerde en de daling van 5% van het aantal verkochte nieuwbouwwoningen (inclusief kavels) volgens cijfers van de NVM. 

Daarnaast is in het eerste kwartaal van dit jaar een toename van het aantal oversluitingen te zien, nam het aantal verliesdeclaraties en gemiddeld uitgekeerde verliesbedrag af en verbeterde NHG processen met en voor ketenpartners. In het bericht worden ook de resultaten van de inzet voor doelgroepen en thema's zoals senioren, verduurzaming  en flexibel inkomen en ondernemers weergegeven.

 

Lees hier het complete Kwartaalbericht NHG 2019-1.