Huizenbezitters vaak totaal niet voorbereid op een crisis: hoe kun je nu nog de schade beperken?

Nieuws

6 mei 2020

Een meerderheid van de huizenbezitters kijkt pas naar de hypotheek en woningverzekeringen als er iets ingrijpend verandert, zoals nu voor veel mensen in de coronacrisis. Ook weet een groot deel van de consumenten niet dat hypotheekadviseurs volgens de wet verplicht zijn hun klanten over belangrijke zaken te informeren. Wat kunnen mensen die in de penarie dreigen te komen nu nog doen?

Dat er weinig rekening wordt gehouden met mogelijk onheil, blijkt uit enquêtes van de website Advieskeuze.nl, die de afgelopen weken 1800 consumenten heeft gevraagd naar hun houding ten aanzien van hypotheekrisico’s.

Als er zaken aangepast dienen te worden, dan geeft 70 procent er de voorkeur aan om zelf contact op te nemen met zijn of haar financieel adviseur. Terwijl financieel adviseurs, banken en verzekeraars juist al proactief hun klanten zouden moeten waarschuwen, zegt Christian Bouter, medeoprichter van Advieskeuze.nl: ,,Het is van cruciaal belang dat consumenten hun financiële zaken op orde hebben voordat er iets ergs gebeurt. Huizenbezitters zijn vaak te laat met voorsorteren op crises als deze.”

Tandarts

Als voorbeeld noemt hij een verzekering voor het moment dat je werkloos raakt. ,,Er zijn verzekeringen die je maandlasten van je hypotheek afdekken als je werkloos raakt of inkomen uit je onderneming verliest. Daar zijn veel consumenten zich niet van bewust. Ook weten we van de groeiende groep zelfstandigen dat ze vaak geen arbeidsongeschiktheidsverzekering hebben. Met het coronavirus zie je hoe gevaarlijk dat kan zijn, want herstel van een verblijf op de intensive care kan maanden duren. Wat ons betreft zou een gesprek met een adviseur zoiets moeten zijn als een bezoek aan de tandarts: iets dat regelmatig plaatsvindt.”

"Er zijn verzekerin­gen die je maandlas­ten van je hypotheek afdekken als je werkloos raakt"- Christian Bouter, Advieskeuze.nl

Ook Carla Muters, bestuurder van Nationale Hypotheek Garantie (NHG), wijst erop dat alertheid belangrijk is bij het voorkomen van grote problemen met de hypotheek. ,,Ondernemers of flexwerkers met een eigen huis die hun inkomen deels of helemaal zien wegvallen, doen er goed aan om direct contact op te nemen met hun geldverstrekker. Die kunnen ook nu nog een hoop regelen.”

Opschorten aflossing hypotheek

Vragen die volgens NHG in samenspraak met de bank of andere hypotheekverstrekkers aan bod komen zijn: kun je eventueel terugvallen op een inkomen van een partner? Kun je snel een andere baan vinden in deze tijd? Heb je reserves om een periode met minder inkomen te overbruggen? Deze vragen zouden mensen zichzelf moeten stellen om hun situatie scherp te krijgen. Mocht het nodig zijn, dan is het momenteel mogelijk om voor drie maanden tot een half jaar zonder verdere toets de aflossing van de hypotheek op te schorten. Volgens de Nederlandse Vereniging van Banken zijn er al zeker 16.000 klanten die van die regeling gebruik hebben gemaakt.

De overheid maakte dat fiscaal mogelijk, al moeten deze mensen wel binnen de gestelde termijn hun lening afbetalen. Dat betekent dat ze op een zeker moment de schuld weer moeten inhalen. Banken proberen wel te voorkomen dat mensen in deze periode hun huis uit worden gezet, zo staat in een gezamenlijk statement met de overheid en NHG.

Vangnet

Ook op andere manieren schiet NHG te hulp. Huiseigenaren die hun hypotheeklasten niet langer kunnen dragen door de coronacrisis, krijgen de ruimte om maximaal 9 procent van het hypotheekbedrag aan achterstand op te lopen mét behoud van garantie. Die garantie zorgt er voor dat mensen in een later stadium niet met een eventuele restschuld blijven zitten, als hun huis voor een lager bedrag is verkocht dan de hypotheek.

Ook maken ze nog steeds aanspraak op de haircut-regeling, om woningbehoud te bevorderen. Bij langdurig verlies van inkomen door bijvoorbeeld, werkloosheid, relatiebeëindiging en arbeidsongeschiktheid kan NHG besluiten om een deel van de hypotheek af te lossen, waardoor de maandlasten naar beneden gaan. Kanttekening: huizen die duurder zijn dan gemiddeld in het jaar waarin ze werden gekocht (dit jaar 310.000 euro) vallen niet onder NHG, dus voor deze huizenbezitters is er geen vangnet. Ook huizenbezitters die bewust geen NHG hebben afgesloten vallen er niet onder, maar in de regel doe je dat wel om een lager rentepercentage te bedingen.

"Houd vertrouwen, maar wees wel alert op je eigen financiën en trek op tijd aan de bel bij de hypotheek­adviseur" - Carla Muters, NHG

Carla Muters

Carla Muters is over het geheel gezien tevreden met de maatregelen die nu voorhanden zijn voor huizenbezitters die in de problemen komen. ,,Het ziet er heel anders uit dan na de kredietcrisis. De banken zijn nu goed gekapitaliseerd, ook NHG en de overheid hebben buffers om bijvoorbeeld ondernemers te helpen. Tegen de consument zeggen wij daarom: houd vertrouwen, maar wees wel alert op je eigen financiën en trek op tijd aan de bel bij de hypotheekadviseur of geldverstrekker.”

Bron: AD 6 mei