Het model werkgeversverklaring wijzigt: de meest gestelde vragen en antwoorden op een rij

Nieuws

2 oktober 2020

Het model werkgeversverklaring 2021-1 is beschikbaar vanaf 1 oktober 2020 en wordt verplicht bij een bindend aanbod vanaf 1 januari 2021. Model 2020 mag nog gebruikt worden voor aanvragen waarbij het bindend aanbod voor 1 januari 2021 wordt uitgebracht.

Waarom is de werkgeversverklaring gewijzigd?
Door de extra vragen krijgt een geldverstrekker sneller een scherp beeld van de huidige klantsituatie. Zo heeft de klant sneller duidelijkheid over zijn hypotheekaanvraag. De geldverstrekker kan hiermee goed voldoen aan de zorgplicht. In gevallen waarbij er niets aan de hand is, voorkomen we onnodige vertraging.

Als een werkgever aangeeft dat er binnenkort een reorganisatie of maatregel wordt genomen die mogelijk het dienstverband of het inkomen raakt, hoe interpreteert NHG dan de toelichting?
Hier stelt NHG geen normen aan. De diversiteit van mogelijke antwoorden is hiervoor simpelweg te groot. Het is aan de geldverstrekker om te bepalen of sprake is van een bestendig inkomen. NHG volgt in deze het oordeel van de geldverstrekker.

Als de werkgever aangeeft dat het tijdelijke dienstverband opgevolgd wordt door een nieuw tijdelijk dienstverband, hoe gaat NHG dan om met dit nieuwe tijdelijke dienstverband?
Het inkomen mag worden meegenomen voor de duur van de arbeidsovereenkomst. Dat zal in de meeste gevallen te weinig zijn. De bestendigheid van het inkomen kan dan ook worden aangetoond op basis van norm 6.3. Inkomen uit flexibele en/ of overige arbeidsrelatie.
Mogelijk kan de klant ook gebruik maken van de Arbeidsmarktscan.

Als een werkgever aangeeft dat bij vernieuwing van de arbeidsovereenkomst de arbeidsvoorwaarden worden gewijzigd, hoe gaat NHG hier dan mee om?
Wanneer een werkgever aangeeft dat bij vernieuwing sprake zal zijn van een lager inkomen dan moet hier bij het vaststellen van het toetsinkomen rekening mee te worden gehouden. Een lager inkomen kan bijvoorbeeld veroorzaakt worden door minder overuren, onregelmatigheidstoeslag of een lager salaris. In het vooruitzicht gestelde inkomensstijgingen, kunnen bij een flexibel contract niet worden meegenomen.

 

Je vindt het model op onze website.