Gevolgen Brexit voor je hypotheek (met NHG)

Nieuws

14 februari 2020

Op 31 januari 2020 heeft het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaten. Volgens de regels in het terugtrekkingsakkoord geldt er na Brexit een overgangsperiode (klik hier voor informatie van de Immigratie- en Naturalisatiedienst). Wat betekent de Brexit voor bestaande hypotheken en nieuwe aanvragen met NHG?

Tijdens de overgangsperiode
Volgens de huidige informatie duurt de overgangsperiode van 1 februari 2020 tot 1 januari 2021. Tijdens de overgangsperiode kunnen geldverstrekkers op grond van Norm 1.4.2.b hypotheken met NHG verstrekken aan consumenten met de Britse nationaliteit. Er gelden geen aanvullende vereisten vanuit NHG.

Na de overgangsperiode
Als op 1 januari 2021 de overgangsperiode verlopen is, dienen consumenten met de Britse nationaliteit te beschikken over een verblijfsdocument wanneer zij in Nederland willen (blijven) wonen. Een Brits paspoort alleen volstaat dan niet meer. Ook na de overgangsperiode blijft het in sommige gevallen mogelijk om een hypotheek met NHG aan te vragen. Of een hypotheek met NHG mogelijk is, dient te worden beoordeeld aan de hand van Norm 1.4.2c.**

Huidige hypotheken met NHG
Voor bestaande hypotheken met NHG verandert er niks.

* Tenzij de overgangsperiode wordt verlengd of afspraken worden gemaakt over de periode na de overgangsperiode die leiden tot andere regels.