Economencafé en ESB Dossier ‘Lenen om te wonen’

Nieuws

18 april 2017

Op initiatief van het WEW organiseerde ESB het dossier ‘Lenen om te wonen’ en het Economencafé waar het dossier gepresenteerd en besproken werd.

Tijdens het Economencafé van ESB op 13 april deelden experts hun perspectieven op de hypotheekmarkt. Aan het woord kwamen onder andere Wim Flikweert (Manager Marketing Hypotheken, strategie en innovatie bij ING), Wouter Schilperoort (Hoofd Koop- en Kapitaalmarkt bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken) en Sander van Veldhuizen (Programmaleider Financiële Markten bij het CPB). Tijdens een plenaire sessie aan de hand van stellingen, ingebracht door het publiek, werd het onderwerp verder uitgediept.

Arjen Gielen, Algemeen Directeur van het WEW: ‘De uitwisseling van ideeën tijdens het Economencafé toonde aan, hoe belangrijk enkele randvoorwaarden zijn voor een verantwoorde financiering van de eigen woning. Subsidiëring van schuld via de hypotheekrenteaftrek heeft volgens alle deelnemers een prijsopdrijvend effect, waardoor de toegang tot de woningmarkt niet bevorderd wordt, maar er juist wel meer risico’s aan hypotheken kunnen gaan kleven. Er is ook de relatie gelegd met pensioenen - waarom niet een koppeling maken tussen de inleg voor een pensioen en de aflos op een hypotheek? Daarnaast is voor velen duidelijk, dat echte toegankelijkheid van de woningmarkt, alleen slaag als er ook voldoende nieuwe woningen bij komen.’

Het toekomstige kabinet heeft wat te kiezen op het terrein van wonen

De discussie illustreert tegelijkertijd, dat er nog wel wat te kiezen valt voor een nieuw kabinet op het terrein van ‘Lenen om te wonen’. Er waren verschillende perspectieven op mogelijke beleidsmaatregelen om de hypotheekmarkt beter te laten werken. Er zijn dan ook altijd afwegingen en dilemma’s als het gaat om het beleid dat een nieuw kabinet kan gaan voeren.

Arjen Gielen: ‘De randvoorwaarden die we bespraken betekenen niet, dat er niets te kiezen valt. Integendeel. Een nieuw kabinet zal keuzes moeten én kunnen maken, zoveel is wel duidelijk. En, er ligt ook voldoende materiaal in mijn opvatting, om dat te doen. De sessie sterkt het WEW in elk geval in de overtuiging dat binnen de randvoorwaarden, het standaardiseren van meer maatwerk de weg vooruit is in de hypotheekmarkt. Zoals ook te lezen was in het Financieele Dagblad van zaterdag 8 april, zien we het als WEW als onze taak om daarin het voortouw te nemen.”

Meer ruimte voor maatwerk blijft nodig

Want toegang krijgen tot verantwoorde financiering wordt door de scherpere leennormen steeds moeilijker voor bijvoorbeeld starters, flexwerkers, zzp’ers, en mensen die hun woning graag energiezuiniger willen maken of er oud in willen worden. Er is meer ruimte en maatwerk nodig en daarom zet het WEW er op in dat de mogelijkheid om af te kunnen wijken van de normen meer gestandaardiseerd wordt. Er was zelfs een stelling in de zaal, dat financiering niet verantwoorder wordt van het verder aanscherpen van de leennormen (in het bijzonder de Loan-to-value), omdat mensen ook andere wegen zullen zoeken, zoals in persoonlijke leningen.

Informatie over het ESB dossier

Het Economencafé werd georganiseerd ter lancering van het recent verschenen ESB dossier ‘Lenen om te Wonen’, met daarin ruim 90 pagina’s aan artikelen en columns. Allemaal met de financiering van de eigen woning als centraal thema. Op basis van actueel onderzoek, actuele beleidsvragen, actuele marktontwikkelingen, gecompleteerd met een aantal interessante opinieartikelen, kunnen beleidsmakers en politici goed beslagen ten ijs komen, om de uitdagingen op de woningmarkt het hoofd te bieden.

De komende weken vindt u op de website van ESB telkens één of enkele artikelen. Wilt u meer weten? Download en lees het complete dossier hier.

Het artikel 'Nationale Hypotheek Garantie, een terugblik', waarin uiteen wordt gezet hoe NHG en het WEW de woning- en hypotheekmarkt de afgelopen tien jaar hebben ondersteund vindt u hier.