Dit kan NHG betekenen voor de klimaatdoelstellingen

Nieuws

13 juli 2018

NHG is trots op de eerste resultaten die we samen met markt en overheid hebben geboekt aan de Klimaattafel Gebouwde Omgeving. Het gezamenlijke doel: 49% reductie op de CO2 in 2030. Dat betekent schouders eronder en doorpakken! Wij delen graag onze insights en hetgeen NHG kan betekenen voor de klimaatdoelstellingen.

 

In Nederland zijn maar liefst 1,4 miljoen woningen met NHG. Daarom nam NHG de afgelopen maanden plaats aan de Klimaattafel Gebouwde Omgeving. Het gezamenlijk doel: de ambities met betrekking tot verduurzaming van de woningmarkt vertalen naar een concreet plan van aanpak. Om de klimaatdoelen te halen moeten immers bijna alle gebouwen in Nederland onderhanden genomen worden. Dat betekent ruwweg 50.000 bestaande woningen per jaar verduurzamen in 2021 en ruim voor 2030 al in een ritme van 200.000 per jaar zitten. In dat geval kunnen we in 2030 gezamenlijk 3,4 Mton minder CO2 uitstoten dan in het referentiescenario. Diederik Samsom presenteerde 10 juli de uitkomsten van deze Klimaattafel in de vorm van een: ‘Voorstel voor hoofdlijnen Gebouwde Omgeving´.

 

Yes we can!
De doelstellingen zijn ambitieus. Wij geloven echter dat we ze kunnen halen, mits we samen onze schouders eronder zetten. Daarin is NHG graag één van de kartrekkers, want vanuit ons maatschappelijke karakter vinden we het verduurzamen van (eigen) woningen ontzettend belangrijk. Deze ambitie wordt versterkt vanuit de overtuiging dat dit ook het woongenot van de huiseigenaar zal bevorderen. Een randvoorwaarde is echter dat de noodzakelijke aanpassingen voor iedereen betaalbaar zijn. Bijvoorbeeld door de kosten door opschaling en innovatie te laten dalen of de financiering ervan te vereenvoudigen. Mooi streven daarbij is dat de investeringen in verduurzaming kostenneutraal gerealiseerd kunnen worden.


Dus: wat kan NHG zoal betekenen met het oog op de Klimaatdoelstellingen?
Vanuit haar missie om verantwoord eigenwoningbezit te stimuleren gekoppeld aan de ambitie om een impactvolle bijdrage te leveren aan de verduurzaming van eigen woningen in Nederland, kan NHG bekijken in welke situaties NHG borg kan staan voor leningen gericht op de financiering van woningverduurzaming. Concrete voorbeelden die direct aansluiten bij de wensen vanuit de Klimaattafels zijn:

 

  • Leningen aan VVE’s vanuit het Nationaal Energiebespaarfonds (NEF). NHG onderzoekt of een garantie onder deze leningen mogelijk is en meerwaarde heeft in de vorm van betere leencondities voor VVE’s, verhoogde aantrekkelijkheid voor investeerders en dus een opschaling van het initiatief.
  • Aanvullende leningen t.b.v. verduurzaming door geldverstrekkers ondersteunen met een garantie.
  • Standaarden ontwikkelen voor specifieke laagdrempelige vormen van financiering en ondersteunen met een garantie. Denk bijvoorbeeld aan gebouw gebonden financiering. Bij deze constructie gaat niet de woningeigenaar de lening aan, maar hoort de financiering bij de woning. Bij verkoop gaat de betalingsverplichting over op de volgende eigenaar. Zo heeft de woningeigenaar nooit een restschuld voor de investering in duurzaamheid. 

 

Daarnaast heeft NHG met 1,4 miljoen huishoudens een groot klantenbestand met woningeigenaren:

 

  • De voorwaarden en normen van NHG hebben regelmatig een initiërende en regulerende werking op de markt.
  • Door de unieke positie tussen markt en overheid, kan NHG een coördinerende rol spelen in het bij elkaar brengen van belangen van marktpartijen en overheid.

 

Kortom: genoeg te doen!
Daarom werken wij samen met de markt en overheid hard verder aan de benodigde onderzoeken en volgende stappen.

 

Nu al veel mogelijk
Maar op dit moment is er al veel mogelijk. NHG is van mening dat het voor veel huishoudens nu al interessant is te investeren in verduurzaming. Het isoleren van de vloer en dak, het aanbrengen van spouwmuurisolatie of het plaatsen van zonnepanelen zijn bijvoorbeeld vaak investeringen die leiden tot verlaging van de energielasten, bijdragen aan het wooncomfort en vaak ook leiden tot waardeverhoging en een betere verkoopbaarheid van de woning. Met NHG zijn er daarom nu al veel mogelijkheden om energiebesparende voorzieningen te financieren. We hebben zowel voor de professional in de hypotheekketen als voor de consument heldere informatie op onze website.

 

Wil jij ook in actie komen en maatregelen treffen om jouw woning te verduurzamen? Met het Energiebespaarbudget realiseren wij de hypothecaire financiering van de zogenaamde ‘quick wins’ om jouw woning te verduurzamen. Daarmee kun je een steentje bijdragen aan een beter milieu en profiteren van een lagere energierekening en een comfortabeler huis.