De kostengrens van NHG: de meest gestelde vragen en antwoorden op een rij

Nieuws

14 mei 2019

Bepaling kostengrens.

De kostengrens wordt sinds 2017 bepaald aan de hand van de gemiddelde koopsom ( over de maanden juni, juli en augustus) van het voorgaande jaar, zoals die door het Kadaster worden gepubliceerd. Voor 2019 is de kostengrens vastgesteld op € 290.000.

 

Wat als de getaxeerde marktwaarde €295.000 bedraagt?

Voor NHG is het laagste bedrag van de koopsom of de getaxeerde marktwaarde leidend met betrekking tot de kostengrens. Als de koopsom € 290.000 bedraagt, dan hoeft een getaxeerde marktwaarde van €295.000 voor NHG dus geen bezwaar te vormen.

 

Wat als de koopsom €295.000 en de getaxeerde marktwaarde €290.000 bedraagt?

Voor NHG is het laagste van de koopsom of de getaxeerde marktwaarde leidend. Als de koopsom € 295.000 bedraagt bij een getaxeerde marktwaarde van €290.000, dan is NHG mogelijk tot € 290.000.

 

Wat als de koopsom €295.000 bedraagt, waarvan € 5.000 roerende zaken?

NHG gaat uit van de koopsom (exclusief roerende zaken). Indien de geldverstrekker het bedrag dat voor de roerende zaken betaald wordt als realistisch beoordeelt, dan is NHG mogelijk. Zo niet, dan wordt de kostengrens overschreden en is NHG niet mogelijk.