Brief met beoordeling kwijtschelding

Nieuws

5 december 2019

Voor iedere consument afzonderlijk beoordeelt Operations de aanspraak op kwijtschelding op basis van de NHG-kwijtscheldingscriteria. De uitslag (wel of geen recht op finale kwijting van de restschuld) wordt vastgelegd in een officieel besluit. Mocht er een kopie van die brief nodig zijn dan kun je per mail een kopie van de brief opvragen. 

Mail je naam, geboortedatum en het adres van de woning die verkocht is naar kwijtschelding@nhg.nl om een duplicaat van de brief op te vragen.