Artikel: Investeren in verduurzaming met NHG

Nieuws

7 november 2016

In InFinance Magazine leest u dat bij de aankoop van een woning momenteel relatief weinig gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden om direct te investeren in energiebesparende voorzieningen. Dat verbaast Dylan Dresens, Directeur Beleid en Ontwikkeling Waarborgfonds Eigen Woningen. “Juist omdat de mogelijkheden met NHG op dit vlak zeer uitgebreid zijn.”

Bij een hypotheek met NHG kun je de investeringen in energiebesparende voorzieningen meefinancieren. Je kunt dan denken aan zonnepanelen, dubbel glas, spouwmuurisolatie en dakisolatie. Dan is het ook nog zo dat je met energiebesparende voorzieningen 106% van de aankoopwaarde mag financieren in plaats van de standaard 102% nu, en 101% per 1 januari 2017.

Die extra financieringsruimte moet dan wel geheel besteed worden aan de energiebesparende voorzieningen. Omdat er momenteel tegen erg lage rentes gefinancierd kan worden, pakt het rendement op deze investeringen dus al snel positief uit voor huizenbezitters.

Lege potjes
Er lopen diverse initiatieven om verduurzaming van woningen een impuls te geven. Een aantal fondsen en subsidies is in het leven geroepen om dit doel te bereiken. Echter met wisselend succes.

Vaak is het zo dat wanneer een subsidie een succes wordt, het gestopt moet worden omdat het ‘potje’ op is. En dat is zonde; het kost de maatschappij veel geld én het doel wordt uiteindelijk niet echt bereikt.

Verduurzamen met NHG

Met NHG wordt een potentieel zeer succesvolle mogelijkheid geboden aan consumenten om zelf te investeren in verduurzaming en het realiseren van energiebesparende voorzieningen. Vanuit maatschappelijk oogpunt is dit erg belangrijk, maar ook voor de individuele consument lijkt het mij een zeer interessante investering.

Iedereen zal natuurlijk (met behulp van een adviseur) voor zichzelf moeten berekenen of de investeringen zich voldoende terugverdienen in de vorm van een hogere woningwaarde en lagere energiekosten, maar in veel gevallen lijkt de terugverdientijd zeer aantrekkelijk.

Gemiste advieskans

Ik zou verwachten dat het investeren in energiebesparende voorzieningen standaard onderdeel uitmaakt van een adviesgesprek tussen de hypotheekadviseur en de klant. Maar, zoals aangegeven, zie ik het momenteel relatief weinig gebeuren of in ieder geval niet resulteren in een hypotheek met NHG waarin energiebesparende voorzieningen zijn meegefinancierd.

Laat van u horen!

Wij horen graag van u als hypotheekadviseur hoe het komt dat er zo weinig geïnvesteerd wordt in energiebesparende voorzieningen, en wat er verbeterd zou kunnen worden om deze voor de hand liggende mogelijkheid te gaan benutten en zo verduurzaming van woningen echt een impuls te geven.