45% stijging in woningverbeteringen met NHG-hypotheek

Nieuws

27 november 2019

‘45% stijging in woningverbeteringen met NHG-hypotheek’ Het aantal huishoudens dat een woningverbetering financierde met NHG steeg in het derde kwartaal 2019 maar liefst 45% ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2018. Deze enorme toename is te verklaren vanwege de stijgende huizenprijzen, waardoor meer mensen ervoor kiezen om hun huidige woning op te knappen. Daarnaast stimuleert NHG woningeigenaren om hun woning te verduurzamen.

NHG zet zich samen met de markt en de overheid in om Nederland steeds duurzamer te maken. Ruim 10% van de consumenten die een hypotheek met NHG afsluiten maken inmiddels gebruik van de mogelijkheid om extra te lenen voor energiebesparende maatregelen met NHG. Maar de ambities reiken verder. Daarom is NHG onder andere de campagne ‘Samen kleuren we elke hypotheek groen’ gestart en landelijk klimaatpartner geworden van de overheid.

Toename NHG garanties
Ook het aantal hypotheken met NHG is toegenomen. In het derde kwartaal van 2019 hebben in totaal 32.300 huishoudens een hypotheek met NHG afgesloten. Dit is een toename van 15% ten opzichte van het 3e kwartaal van 2018. Een verklaring voor de sterke toename van het aantal garanties is een toename van oversluitingen door de historisch lage hypotheekrentetarieven.

Het aantal nieuwe garanties dat is afgesloten voor de financiering van de aankoop van een woning is, ten opzichte van het 3e kwartaal van 2018, toegenomen met 8%. Dit kan verklaard worden door een relatief kleine stijging van de huizenprijzen in 2019 ten opzichte van 2018. Hierdoor kwamen meer woningaankopen in aanmerking voor NHG.

In het eerste kwartaal van 2019 bleef de verstrekking van garanties voor aankoop achter (12%), ten opzichte van het eerste kwartaal van 2018. Ondanks een lichte stijging in het tweede kwartaal van 2019 blijft de verandering van het aantal garanties voor de aankoop van een woning hierdoor in de eerste drie kwartalen jaar-op-jaar gelijk.

Afname aantal verliesdeclaraties en gemiddeld uitgekeerde verliesbedrag

Het aantal verliesdeclaraties dat NHG ontving van geldverstrekkers was het afgelopen kwartaal slechts 92, iets meer dan de helft van het aantal in het 3e kwartaal van 2018 (-47%). Dat is exact één declaratie per dag. Deze afname hangt vooral samen met de stijging van de huizenprijzen. Hierdoor is de verkoopopbrengst van een woning meestal voldoende om de hypotheekschuld te kunnen afbetalen.

Het garantievermogen blijft een solide basis voor de toekomst bieden

Het garantievermogen is in het derde kwartaal van dit jaar toegenomen tot € 1,38 miljard en ruim 9% gestegen ten opzichte van de omvang aan het eind van 2018. De stijging laat zich verklaren door de sterke toename van het aantal nieuwe garanties waar borgtochtprovisie-inkomsten uit voortkomen en het zeer beperkte aantal verliesdeclaraties in combinatie met de relatief lage gemiddelde uitgekeerde verliesbedragen.

De opbouw van het garantievermogen maakt het NHG mogelijk om woningeigenaren ook in de toekomst duurzaam en betaalbaar te laten (blijven) wonen. Een robuust fonds kan onder ongunstige conjuncturele omstandigheden toenemende verliezen opvangen. Het door NHG gegarandeerde bedrag (het totaal van hypotheken met NHG) is in het derde kwartaal gestegen tot € 215 miljard. Hier tegenover staat een (geschatte) totale waarde van de onderpanden van bijna € 345 miljard.