25 jaar NHG: samenwerken voor een gezonde woningmarkt

Nieuws

7 februari 2019

Nationale Hypotheek Garantie (NHG) viert vandaag zijn 25-jarig bestaan. In een kwart eeuw tijd hebben maar liefst 2,25 miljoen woningeigenaren een hypotheek met NHG afgesloten waarvan 1,9 miljoen voor de aankoop van een woning. De stichting, die prettig en verantwoord wonen toegankelijk maakt voor zoveel mogelijk mensen, betaalde bijna één miljard euro uit aan verliesdeclaraties en introduceerde nieuwe financieringsmogelijkheden voor zzp’ers, flexwerkers en senioren.

Door maatwerk en slimme oplossingen biedt NHG al 25 jaar verantwoorde oplossingen op de hypotheekmarkt. Onder andere Kajsa Ollongren, Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, sprak lovende woorden tijdens het jubileumevent. Minister Ollongren: “Het is mooi om te zien dat NHG mensen centraal stelt en in co-creatie met andere organisaties tot hypotheken op maat komt.”

 

25 jaar NHG

Bij de oprichting van WEW, de stichting achter NHG, is het bevorderen van het eigenwoningbezit een belangrijke opdracht. Dankzij NHG kunnen mensen tegen gunstige voorwaarden, veilig en verantwoord lenen voor de aankoop van een eigen woning. NHG koppelt destijds het maximale hypotheekbedrag aan de waarde van de woning én het inkomen van de aanvrager. Onverantwoord veel lenen kan dus niet met een NHG-hypotheek. Die zekerheid spreekt banken en consumenten aan, en vanaf 2007 wordt de inkomenstoets van NHG standaard voor álle hypotheken. Tijdens de kredietcrisis komen veel huishoudens onder water te staan. Wie de hypotheek niet meer kan betalen en het huis moet verkopen, blijft vaak met een restschuld zitten. Banken komen in grote problemen omdat geleend geld niet wordt terugbetaald en hun kapitaalbuffer onvoldoende is. NHG keert tussen 2010 en 2017 dan ook 24.000 verliesdeclaraties uit ter waarde van 865 miljoen euro.

 

Maatwerk & digitalisering
Na de crisis is het tijd voor vernieuwing. De markt krabbelt op, de overheid stelt nieuwe eisen rond wonen en financiering, en de wensen van woonconsumenten veranderen. NHG zet zich in om verantwoord en betaalbaar wonen ook mogelijk te maken voor specifieke groepen, zoals ondernemers, flexwerkers en senioren. Een van de vragen die de organisatie bezighoudt is hoe de consument middels digitalisering meer regie kan krijgen over zijn financiën. Over de hypotheek, maar ook andere financiële zaken zoals inkomen, pensioen en verzekeringen. Tijdens het jubileumevent kondigt bestuurder Arjen Gielen dan ook aan dat NHG zich samen met diverse instanties zal inzetten om een sector overstijgende online omgeving te bouwen, waarin mensen veilig financiële informatie kunnen opvragen, ondertekenen en verstrekken. Dit platform moet ervoor zorgen dat mensen meer inzicht krijgen in hun financiële totaalplaatje en verantwoorde keuzes kunnen maken.

 

Arjen Gielen, bestuurder NHG: “We hebben continu te maken met andere uitdagingen op de woningmarkt. Zo wordt onze arbeidsmarkt steeds flexibeler, we worden ouder, blijven langer zelfstandig wonen en het aantal éénpersoonshuishoudens stijgt snel. Ook het tekort aan woningen, de nood om onze woningen te verduurzamen en de kansen en bedreigingen van digitalisering brengen belangrijke uitdagingen met zich mee.”

 

Collega bestuurder Carla Muters: “NHG is samen met markt en overheid continu op zoek naar de antwoorden op deze uitdagingen. De ontwikkeling en introductie van de Inkomensverklaring Ondernemers, Perspectiefverklaring, Inkomensverklaring Loondienst, het toetsen op werkelijke lasten bij senioren, het EnergieBespaarBudget en het domeinoverstijgende platform waaraan we gaan werken zijn hier enkele voorbeelden van. Daarmee zorgen we ervoor dat zoveel mogelijk mensen toegang behouden tot verantwoorde financiering voor aanschaf, verbetering en behoud van de eigen woning.”