NHG voor duurhuurders

Deze pagina

Ben je nu veel geld kwijt aan huur en wil je graag een woning kopen? Kun je geen passende woning kopen door de standaard leennormen? Met individueel maatwerk voor duurhuurders bieden we huurders die al langere tijd een zeer groot deel van hun inkomen besteden aan huurlasten meer kans om een woning te kopen en te financieren met NHG.

 

Interesse in de duurhuur maatwerk? Je kunt hiervoor terecht bij Aegon, BLG Wonen, ING en Florius. Vraag je adviseur naar jouw mogelijkheden.  

Zo kom je in aanmerking

 1. Je hebt de afgelopen 36 maanden een woning gehuurd en betaalt maandelijks een relatief hoge huur. Bijvoorbeeld €1.000 in de maand. Dit kan je aantonen met een huurcontract. 

 2. Je betaalt je huur met vaste regelmaat en hebt hierin geen achterstanden (min 24 maanden). Dit kan je aantonen met bankafschriften.  

 3. Je inkomen en vermogen zijn de afgelopen maanden stabiel gebleven. 

 4. Vraag je adviseur naar de mogelijkheden.  

  Je kunt hiervoor terecht bij Aegon, BLG Wonen, ING en Florius. 

Heb je meerdere huurcontracten in de afgelopen 36-maanden gehad dan wordt uitgegaan van het contract met de laagste huur.  

spaargeld, vrij beschikbaar vermogen.

Voor de adviseur

Dit maatwerk is voor consumenten die al langere tijd een woning huren en een relatief hoge huur betalen. Zij willen een huis kopen, maar kunnen geen passende koopwoning financieren binnen de gestelde standaard leennormen. Deze huurders laten wel zien dat zij gedurende een lange periode hoge huurlasten kunnen betalen zonder dat dit ten laste gaat van hun spaargeld of leidt tot oplopende schulden. Ook wel duurhuurders genoemd. 

De belangrijkste voorwaarden bij dit maatwerk zijn: 

 1. Je klant moet kunnen aantonen dat zij een huurverleden in Nederland hebben van minimaal 36 maanden. Dit kan met een huurcontract.  

 2. Je klant moet kunnen aantonen dat de huur tijdig en met vaste regelmaat zijn betaald, zonder achterstanden.  

 3. Gedurende de huurperiode moet het inkomen stabiel zijn gebleven. 

 4. Boven op de hypotheeklasten wordt rekening gehouden met eigenaarslasten zoals onderhoud, verzekeringen en gemeentelijke belastingen. Daarom wordt 1,3019%      
  (
  Nibud 2023) over de hypotheeksom opgeteld bij de maandlasten van de hypotheek.
   

 5. De hypotheeklasten en de berekende eigenaarslasten zijn samen gelijk aan of lager dan de actuele huurlast. Ook mogen de hypotheeklasten (zonder de eigenaarslasten) niet meer bedragen dan 130% van de toegestane maandlast. 

 6. Als de klant, binnen zes maanden na datum passeren, de hypotheek wil verhogen, mag dit op grond van het duurhuurkader worden getoetst. Een toetsing na deze periode dient op reguliere wijze te gebeuren.  

 7. Lees hier alle  NHG Voorwaarden die gelden voor Duurhuur. 

  Het voldoen aan deze voorwaarden wil nog niet zeggen dat de hypotheek altijd verantwoord is. De geldverstrekker bepaalt per klant of er sprake is van een verantwoorde kredietverstrekking.

 8. Je kunt hiervoor terecht bij Aegon, BLG Wonen, ING en Florius. 

Veelgestelde vragen

Voor wie is de pilot duurhuur bedoeld?

Voor huurders die al langere tijd een zeer groot deel van hun inkomen besteden aan huurlasten en de overstap naar een koopwoning willen maken, maar geen passende woning kunnen vinden binnen de gestelde standaard leennormen. Zij laten wel zien dat zij gedurende een lange periode (minimaal 3 jaar) hoge huurlasten kunnen betalen zonder dat dit ten laste gaat van hun spaargeld of leidt tot oplopende schulden. Ook wel duurhuurders genoemd.
Bijvoorbeeld huurders die nu € 1.200,- huur betalen, maar niet een huis kunnen kopen met een bijbehorende hypotheeklast van € 800,- Ook wanneer rekening wordt gehouden met bijkomende eigenaarslasten is de huurder nog steeds goedkoper uit ten opzichte van zijn huidige situatie.
Meer over duurhuur vind je op onze website.

 

 

Hoe werkt de pilot duurhuur?

NHG heeft een aantal kaders opgesteld waarbinnen NHG borg kan staan voor een hypotheek voor duurhuurders op basis van een explain-situatie. De overige Voorwaarden en Normen van NHG blijven onverkort van toepassing.

De geldverstrekker blijft zelfstandig verantwoordelijk voor verantwoorde kredietverstrekking. Het voldoen aan alleen de kaders en richtlijnen van de pilot is onvoldoende onderbouwing om verantwoorde kredietverstrekking aan te tonen. De wettelijke regelgeving rondom de leennormen en explains moet gevolgd worden.

Als een hypotheek voldoet aan de kaders van NHG, wil dat niet automatisch zeggen dat deze hypotheek verantwoord is in de zin van de Wft.

De adviseur is verantwoordelijk voor een bij de klant passend advies en voor een onderbouwing waarom hij/zij vindt dat de explain van huur naar koop passend is bij de specifieke klantsituatie.
Posten die niet voldoen aan de kaders en richtlijnen van de pilot, maar waarvan de adviseur van mening is dat de kredietverstrekking aan de klant wel verantwoord is, kunnen worden voorgelegd aan de geldverstrekker. De geldverstrekker kan de post eventueel bespreken met NHG.

Voor alle kaders en rekenregels, klik hier.

Hoeveel mag een klant (extra) lenen op basis van de duurhuur maatwerk?

Ten opzichte van de toegestane maandlasten geldt er altijd een maximale overschrijding van 30% die is begrensd tot de huidige huurlasten. De eigenaarslasten moeten hierbij worden meegewogen. De eigenaarslasten zijn: hypotheeksom x 1,3019%.
De rekentool “duurhuur” kan worden gebruikt om de klant een richting te geven wat er geleend kan worden. Voor het berekenen van de eigenaarslasten kan dan de hypotheeksom worden gebruikt.

Welke documenten heeft de geldverstrekker in ieder geval nodig voor de beoordeling duurhuur maatwerk?

Naast de gebruikelijke documenten, moet het volgende worden aangeleverd:

 • Een huurcontract waaruit blijkt dat minimaal 36 maanden een woning is gehuurd.
  Bij meerdere huurcontracten in de afgelopen 36-maanden, wordt uitgegaan van het contract met de laagste huur;
 • Het bewijs dat de huur de afgelopen 24 maanden met vaste regelmaat (en zonder achterstanden) is betaald.
 • Het UWV bericht waaruit blijkt dat het huishoudinkomen de laatste 36 maanden stabiel is gebleven.
  Voor zelfstandige/ondernemers voldoet een Inkomensverklaring Ondernemer.
 • Bankafschriften of BKR-gegevens, waaruit blijkt dat het vermogen stabiel is.
  Bij een toename van een krediet of afname spaargeld moet aangetoond worden dat dit niet is gebruikt voor het huishouden of om de huur te betalen.

Als ik voor € 1.000 p/m huur, mag ik dan ook voor € 1.000 p/m aan hypotheekmaandlasten hebben?

Dit is niet toegestaan omdat bij bepalen van de lasten met meer dan alleen de bruto hypotheeklast rekening gehouden moet worden. De extra woonlasten, zoals onderhoud en belastingen, die een woningeigenaar heeft ten opzichte van een huurder, moeten ook worden meegenomen in de woonlast.

NHG in specifieke situaties

NHG voor ondernemers en ZZP'ers

Hypotheek zonder vast contract

NHG en verduurzamen