Kwalificatie Woonlastenfaciliteit (WLF) en inrichting door geldverstrekker

Woonlastenfaciliteit (1)

De WLF is een aanvullende borgtocht voor een betalingsachterstand op de lening waarvoor NHG zich borg heeft gesteld. Uit artikel B7 lid 4 van de Voorwaarden & Normen volgt dat de terugbetalingsregeling van deze betalingsachterstand plaatsvindt op basis van afspraken zoals deze worden vastgelegd tussen de geldverstrekker en geldnemer(s). Hieruit volgt dat het aan de geldverstrekker is om de WLF in de terugbetalingsfase vorm te geven, bijvoorbeeld door deze als betalingsachterstand te blijven kwalificeren of om het bijvoorbeeld administratief te verwerken in een nieuw lening deel, rekening courant of nieuwe hypotheek.  

Hoe de WLF in de terugbetalingsfase wordt gekwalificeerd door de geldverstrekker is bepalend voor de mogelijkheden voor bijvoorbeeld oversluiten van NHG naar NHG en Ontslag Hoofdelijke Aansprakelijkheid (OHA).  

Als de geldverstrekker de WLF in de terugbetalingsfase kwalificeert als lening deel dient rekening te worden gehouden met de maximale LTV en kostengrens. Hiervoor dient steeds aan de van toepassing zijnde Normen te worden voldaan. 

Bij de kwalificatie van de WLF als betalingsachterstand is geen kostengrens of maximale LTV van toepassing ten aanzien van de betalingsachterstand zelf.  

In beide situaties dient rekening te worden gehouden met artikel B7 van de Voorwaarden & Normen, onder andere dat de hypotheekakte voldoende ruimte dient te bieden.