Is het mogelijk om tijdens de looptijd van de Woonlastenfaciliteit (WLF) (ongeacht hoe de geldverstrekker deze inricht), een aanvullende lening af te sluiten met NHG voor bijvoorbeeld kwaliteitsverbetering?

Woonlastenfaciliteit (1)

Er zal onderscheid gemaakt moeten worden tussen de periode dat de consument de achterstanden opbouwt en de periode dat de consument aan de terugbetalingsregeling is begonnen:

Opbouwperiode 
Tijdens de opbouwperiode van de WLF kan de consument de huidige lasten van de hypotheek niet voldoen. Het is in deze periode uiteraard niet mogelijk om een aanvullende lening te sluiten en de lasten daarmee te verzwaren. Tijdens de opbouwperiode is het sluiten van een aanvullende lening voor bijvoorbeeld kwaliteitsverbetering dan ook niet mogelijk. 

Afbouwperiode
Tijdens de afbouwperiode van de WLF kan de consument zijn huidige lasten en de terugbetaling van de WLF voldoen. Wanneer de draagkracht voldoende is, dan kan deze ruimte gebruikt worden voor het sluiten van een aanvullende lening. Uiteraard moet worden voldaan aan de V&N die van toepassing zijn bij het sluiten van een aanvullende lening.  

De regels over de Woonlastenfaciliteit vind je in D.5.6 van de Voorwaarden en normen.