Waarom accepteert NHG desktoptaxaties?

NHG wil consumenten een goedkoper en sneller alternatief bieden voor het reguliere taxatierapport, waarbij de kwaliteit ook geborgd is. Tegelijkertijd handelt NHG hiermee in lijn met de EBA Richtsnoeren inzake de initiëring en monitoring van leningen, waaraan sommige geldverstrekkers dienen te voldoen.