Moet een (reguliere) verbouwing in het taxatierapport zijn opgenomen?

Woning(waarde) & Verbetering

De kosten van een (reguliere) verbouwing moeten uit het taxatierapport blijken. Ook in het geval de waarde voor verbouwing al toereikend is voor de gevraagde hypotheek. De enige uitzondering zijn kosten die in een Energie Bespaar Budget gaan