Moet een (reguliere) verbouwing in het taxatierapport zijn opgenomen?

Woning(waarde) & Verbetering

De kosten van een (reguliere) verbouwing moeten uit het taxatierapport blijken. Behalve in het geval dat de waarde voor verbouwing al toereikend is voor de gevraagde hypotheek. Dan is het niet nodig deze kosten te specificeren in een taxatierapport. De niet gespecificeerde kosten worden dan opgenomen in een Verbeterbudget en/of Energiebespaarbudget.