Mag een geldverstrekker vragen om een bouwkundig rapport bij het gebruiken van een desktoptaxatie?

Woning(waarde) & Verbetering

Bij het toepassen van een desktoptaxatie is een bouwkundig rapport voor NHG niet verplicht. Indien de geldverstrekker het noodzakelijk acht om het onderpand bouwkundig te laten onderzoeken, dan kan de geldverstrekker om een bouwkundig rapport vragen.