Is het hebben van een actieve VVE of een meerjarig onderhoudsplan voor appartementen verplicht?

Woning(waarde) & Verbetering

NHG stelt dit niet verplicht, de geldverstrekker toetst of dit wel gewenst is en kan mogelijk extra stukken opvragen. Uiteraard dient de koper of eigenaar wel gewezen te worden op de wettelijke verplichtingen.