Is een taxatierapport of hybride taxatie verplicht of is een losse modelmatige taxatie ook toegestaan?

Woning(waarde) & Verbetering

Voor een lening met NHG is een volledig en gevalideerd taxatierapport of een goedgekeurde hybride taxatie verplicht. Het is niet toegestaan om de woningwaarde aan te tonen middels een losse modelmatige waardebepaling of bijvoorbeeld een WOZ-verklaring.