Is een hybride taxatie ook mogelijk bij nieuwbouw?

Woning(waarde) & Verbetering

Bij nieuwbouw is een hybride taxatie niet mogelijk. Onder NHG wordt de marktwaarde bij nieuwbouw aan de hand van de stichtingskosten bepaald. Zie hiervoor de Voorwaarden en normen deel C.5.3.