Is een desktoptaxatie ook mogelijk bij nieuwbouw?

Woning(waarde) & Verbetering

Bij nieuwbouw is een desktoptaxatie niet mogelijk. Onder NHG wordt de marktwaarde bij nieuwbouw aan de hand van de stichtingskosten bepaald. Lees meer in de Voorwaarden & Normen, definities lid mm2.