Moet ik op de werkgeversverklaring van een uitzendkracht het veld “verklaring voortzetting dienstverband” invullen?

Werkgeversverklaring

Voor uitzendkrachten in fase A, B, 1 of 2 is dit niet van toepassing en hoef je dit veld niet in te vullen. Voor uitzendkrachten die bij beëindiging van fase B of 3 naar fase C of 4 gaan, kan in dit veld wel aangegeven worden dat het een tijdelijk dienstverband is met de intentie voor onbepaalde tijd. In dat laatste geval moet uit een arbeidsovereenkomst blijken dat de voortzetting van het contract niet afhankelijk is van een opdracht of project.