Als een werkgever aangeeft dat bij vernieuwing van de arbeidsovereenkomst de arbeidsvoorwaarden worden gewijzigd, hoe gaat NHG hier dan mee om?

Werkgeversverklaring

Wanneer een werkgever aangeeft dat bij vernieuwing sprake zal zijn van een lager inkomen dan moet hier bij het vaststellen van het toetsinkomen rekening mee te worden gehouden. Een lager inkomen kan bijvoorbeeld veroorzaakt worden door minder overuren, onregelmatigheidstoeslag of een lager salaris. In het vooruitzicht gestelde inkomensstijgingen, kunnen bij een flexibel contract niet worden meegenomen.