Als een werkgever aangeeft dat bij vernieuwing van de arbeidsovereenkomst de arbeidsvoorwaarden worden gewijzigd, hoe gaat NHG hier dan mee om?

Werkgeversverklaring

Stijgt het inkomen binnen 6 maanden? Dan mag het inkomen worden meegenomen als de stijging onvoorwaardelijk is.

Is er sprake van een lager inkomen na vernieuwing van het contract? Dan moet hier bij het vaststellen van het toetsinkomen rekening mee worden gehouden. Een lager inkomen kan bijvoorbeeld veroorzaakt worden door minder overuren, onregelmatigheidstoeslag of een lager salaris. In het vooruitzicht gestelde inkomensstijgingen, kunnen bij een flexibel contract niet worden meegenomen.