Wat als ik de brief, waarin staat dat de er sprake is van een afboeking tegen finale kwijting, niet (meer) heb?

Vermogen & Verplichtingen

Als je deze brief niet ontvangen hebt dan is de RN-3 registratie bij Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) voor NHG niet acceptabel. Het is dan niet mogelijk om een hypothecaire geldlening te verkrijgen met NHG. Het is wel mogelijk dat een geldverstrekker het acceptabel vindt, maar dan zal de hypothecaire geldlening zonder NHG verstrekt worden. Als je de brief wel hebt ontvangen, maar niet meer kan vinden dan kan je deze alsnog opvragen kwijtschelding@nhg.nl met vermelding van naam, geboortedatum en het adres van de woning die verkocht is.