Is een Overlijdens Risico Verzekering voor NHG nog verplicht?

Vermogen & Verplichtingen

Nee, de ORV verplichting is voor alle hypotheken met NHG komen te vervallen. De zorgplicht voor het afpanden en beëindigen van de polissen ligt bij de geldverstrekkers en adviseur.