Hoe gaat NHG om met lasten uit een Lease-contract?

Vermogen & Verplichtingen

Volgens het advies dat het Nibud heeft afgegeven, zullen alle private autolease-contracten per 1 april 2022 voor de volledige werkelijke lasten getoetst moeten worden. Voor de datum van nieuwe toetsing is het bindend aanbod leidend. Dit houdt in dat alle nieuwe contracten conform het bedrag en de looptijd die in het BKR staan op werkelijke lasten getoetst kunnen worden.

Voor andere leasecontracten geldt dat de financiële verplichting in de toetsing moet worden meegenomen. Je mag hierin onderscheid maken tussen kosten voor gebruik en de kosten voor de financiering. Het moet dan uit het contract aantoonbaar gescheiden kunnen worden. Kan het niet gescheiden worden dan zal er met minimaal 2% per maand over de kredietsom getoetst moeten worden.

Nieuwsbericht: private autolease in BKR