Wat is de maximale termijn voor het doorgeven van de energiebesparende maatregelen die mijn klant wil betalen via het Energiebespaarbudget?

Verduurzaming (1)

De hoogte van het Energiebespaarbudget moet opgegeven worden bij de hypotheekaanvraag. Specificatie van exacte uitgaven of maatregelen is hierbij niet nodig. Bij het indienen van een nota zal aan de geldverstrekker doorgegeven worden dat deze bestemd is voor het Energiebespaarbudget, zodat de gelden hieruit onttrokken kunnen worden. De geldverstrekker bepaalt de looptijd van het Energiebespaarbudget.