Wat is de kostengrens bij het treffen van energiebesparende maatregelen?

Verduurzaming (1)

De kostengrens in 2022 bij het treffen van energiebesparende maatregelen bij bestaande woningen is 376.300 euro. Het bedrag boven de ‘normale’ kostengrens van 355.000 euro moet de klant wel volledig besteden aan energiebesparende maatregelen.