Kan een nieuwbouw woning worden gekocht voor de kostengrens van Energie Besparende Voorzieningen (EBV), als de aannemer zelf EBV treft?

Product & Proces

Om in aanmerking te komen voor de verruimde kostengrens bij nieuwbouw, dienen er aanvullende energiebesparende voorzieningen getroffen te worden. Dit houdt in, dat de reguliere aannemingsovereenkomst aan het bouwbesluit 2012 dient te voldoen en dat uit de meerwerklijst de aanvullende EBV dienen te blijken. Voor meer informatie zie toelichting bij Norm 1.6.