Kan een nieuwbouw woning worden gekocht voor de NHG-grens van Energie Besparende Voorzieningen (EBV), als de aannemer zelf EBV treft?

Product & Proces

Om in aanmerking te komen voor de verruimde NHG-grens bij nieuwbouw moeten er aanvullende energiebesparende voorzieningen getroffen worden. Dit betekent dat de aannemingsovereenkomst aan het bouwbesluit 2012 moet voldoen. En dat de aanvullende EBV in de meerwerklijst zijn opgenomen. Voor meer informatie hierover, zie: Voorwaarden en normen, C.2.2.1 en C.2.2.2.