Als bij een Energiebespaarbudget achteraf blijkt dat er geld over is, mag dit dan voor andere kosten worden aangewend?

Verduurzaming (1)

Het Energiebespaarbudget is vrij te besteden aan alle erkende energiebesparende maatregelen. Als de klant de gewenste maatregelen getroffen heeft en er blijkt een budget over te zijn, dan moet dit afgelost worden op de lening door de geldverstrekker.