Als klanten samenwonen, maar de klant koopt alleen: mag je dan ook het financieringslastpercentage verhogen?

NHG toets

Nee, samenwonende klanten zijn niet alleenstaand. De verhoging is alleen voor personen die daadwerkelijk alleen wonen.