Wat is het opgebouwde pensioen?

Senioren (1)

Het ouderdomspensioen dat tot het moment van Bindend aanbod daadwerkelijk is opgebouwd. Dit is te vinden op mijn.pensioenoverzicht.nl of in de UPO. Er mag wel worden gerekend met de volledige, te bereiken AOW.