Wat doe je bij de senioren verhuisregeling als iemand tijdelijk huurt?

Senioren

De klant kan ook in aanmerking komen voor deze regeling als de woning is verkocht of gaat huren (en uiterlijk 31 december in het jaar na verkoop van de woning een andere woning koopt). De huidige werkelijke maandlast wordt vastgesteld door de maandlast van de maand voorafgaand aan de maand waarop de klant is gaan huren te hanteren.