Waarom worden er in de senioren verhuisregeling uitzonderingen gemaakt op de 20-jaars RVP?

Senioren

Het is niet altijd in het belang van de klant om een rentevaste periode van 20 jaar te hanteren. De hogere rente die de klant betaalt bij deze rentevaste periode kan in bepaalde situaties een onnodige drempel opwerpen, terwijl de bestendigheid van de woonlasten in een specifieke klantsituatie voldoende geborgd kan zijn bij een kortere rentevaste periode. Daarom mag er in bepaalde gevallen worden afgeweken. Een minimum van 10 jaar is toegestaan als is voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • De leeftijd van de jongste partner aan het einde van de rentevaste periode is 85 jaar of hoger.
  • De lening aan het einde van de rentevaste periode minder bedraagt dan 50% van de waarde van de woning.
  • Daarnaast is een kortere rentevaste periode toegestaan, indien het leningdeel aan het einde van de rentevaste periode volledig is afgelost.